ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН
БЪЛГАРИЯ-РУМЪНИЯ

 

   Проектът е на обща стойност 1 427 918,76 евро, което включва бюджета и на двете общини участнички. Партнираща е община Рошиори де Веде, Румъния. Акцентът на проекта е използването на нетрадиционен подход за популяризиране на културното ни наследство. Финансирането се осъществява по програма ИНТЕРЕГ V-A България-Румъния, като 85% е безвъзмездната финансова помощ , 13% е делът на национално съфинансиране и 2 % е размерът на собствения принос от страна на двете общини. Стойностите за община Горна Оряховица са както следва:

   -Общ размер на бюджета – 969 949,38 евро;

   -Размер на безвъзмездната финансова помощ ЕФРР – 824 456,97 евро;

   -Размер на предоставеното национално съфинансиране – 126 083,73 евро;

   -Размер на собствения принос – 19 408,68 евро

Проектът е с начало 11.09.2018г., за край на проектът се счита 10.07.2021г.

Дейностите по проекта включват :

      1. Прожектиране на 3D видеа в двете партниращи общини върху фасадите на избрани сгради. В Горна Оряховица прожектирането бе осъществено на 21 и 22 септември по повод                 националния празник на страната, и на 28 и 29 септември, посветено на семейният празник Фамилатлон. В Рошиори де Веде прожектирането се проведе от 7 до 28 октомври                   включително. Изработени бяха общо 16 броя видеа с продължителност по 2 мин всяко.

 

 

 

 

 

     2. Организиране на откриващи събития за представяне на 3D видеата – на всяко стартиращо събитие бяха поканени по 30 представители от съответната партнираща община,                      заедно с представители на местния бизнес, неправителствени организации и заинтересовани лица.

 

 

 

 

        3. Откриване на 2 виртуални музея в двата партниращи града. Виртуалният музей във водещият партньор, Община Горна Оряховица, разполага с 3 виртуални секции, докато този         в партниращия град Рошиори де Веде се състои от 2 секции : секция Прожекционна и секция Холограмна.

 

 

 


   1). Виртуалният музей в Горна Оряховица включва три различни вида визуална реалност. В секция Прожекционна чрез използването на сензор, който отчита движение във въздуха, използвайки ръката си посетителите могат да наблюдават на огромен екран пред тях, няколко анимирани видеа, свързани с историята на град Горна Оряховица. Всяко видео разполага със заснети артефакти, точно копие на съществуващите такива във фонда на Исторически музей, Горна Оряховица. Посетителите могат да приближават и детайлизират артефактите и обектите на екрана пред тях, което им позволява да ги разглеждат на 360 градуса. Всеки артефакт е представен с гласов анонс, съдържащ кратка историческа информация за него. Броят на виртуалните стаи е 6. Последната виртуална стая съдържа игра пъзел. Играта представлява сглобяването  на 3D артефакти, които вече са били представени в другите виртуални стаи.

   - В допълнение е създадена игра с въпроси, която засилва образователния характер. Свързана е отново с представените артефакти и историческата информация за тях. Целта на 3те визуални реалности, както и на „куиз“ играта е опознаването на историческото и културно наследство на региона .

 

   2). Вторият вид визуална реалност се състой от няколко холограмни секции.  И тук експонатите представляват точно копие на съществуващи такива в Исторически музей, Горна Оряховица. Всеки един от тях може да бъде разглеждан на 360 градуса, като разглеждането му е съпроводено отново с кратък, исторически, гласов анонс. Използван е същият сензор за движение, който позволява с движение на ръката да се зумира и завърти въпросният обект.


   3).Третият вид визуална реалност включва VR очила за реална действителност. VR играта представлява събирането на артефактите в крепост наподобяваща крепостта Раховец, Виртуалното пътуване е съпроводено с няколко препядствия. За да се наблегне на образователния характер, достигайки до определен етап, играчът има възможност да изслуша няколко видеа, свързани с историята на България.

   Основната цел на създадените в двете общини, в трансграничния регион, виртуални музеи е представяне по иновативен и интересен, за съвременния посетител начин, на културното и природно наследство.

Изработен е Общ план за реклама на културното наследство в общините Горна Оряховица и Рошиори де Веде. Общият план за реклама е стратегически документ, който е приет с решение на Общински съвет и е преведен на 3 езика. Общият план е съобразен със съществуващите документи за стратегическо планиране на общинско, регионално и национално ниво на двете страни. Разработването на такъв общ план допринася за подобряването на управлението на дестинацията, както и за отговорната експлоатация на културното наследство.

s_DSC_0186.JPG1621509328
Картина8
Картина10
Картина11
 - 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Bulgarian
 - 
bg