Основната цел на създадените в двете общини, в трансграничния регион, виртуални музеи е представяне по иновативен и интересен, за съвременния посетител начин, на културното и природно наследство. Изработен е Общ план за реклама на културното наследство в общините Горна Оряховица и Рошиори де Веде. Общият план за реклама е стратегически документ, който е приет с решение на Общински съвет и е преведен на 3 езика. Общият план е съобразен със съществуващите документи за стратегическо планиране на общинско, регионално и национално ниво на двете страни. Разработването на такъв общ план допринася за подобряването на управлението на дестинацията, както и за отговорната експлоатация на културното наследство.

 - 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Bulgarian
 - 
bg