Основната цел на създадените в двете общини, в трансграничния регион, виртуални музеи е представяне по иновативен и интересен, за съвременния посетител начин, на културното и природно наследство. Изработен е Общ план за реклама на културното наследство в общините Горна Оряховица и Рошиори де Веде. Общият план за реклама е стратегически документ, който е приет с решение на Общински съвет и е преведен на 3 езика. Общият план е съобразен със съществуващите документи за стратегическо планиране на общинско, регионално и национално ниво на двете страни. Разработването на такъв общ план допринася за подобряването на управлението на дестинацията, както и за отговорната експлоатация на културното наследство.

Картина1
Картина2
Картина7
Картина3
Картина4
Картина6

Добре дошли в сайта виртуалният музей на         
гр. Горна Оряховица

 

Новата туристическа придобивка е изградена по проект „Иновативен подход за популяризиране на културното и природно наследство в трансграничния район България – Румъния“ и се финансира по програма ИНТЕРЕГ V-А България Румъния. По проекта Горна Оряховица си партнира с побратимения град от северната ни съседка – Рошиори де Веде. Акцентът в него е използването на не традиционен подход за популяризиране на културното наследство.

s_DSC_0186.JPG1621509328

Виртуална реалност

Виртуалният музей включва три различни вида визуална реалност. Чрез използването на сензор, който отчита движението на ръката във въздуха, може да набюдавате на огромен екран няколко анимирани видеа, свързани с историята на Горна Оряховица. Всяко видео показва заснети артефакти, точно копие на съществуващите такива в Исторически музей, Г. Оряховица.

084462

 - 
English
 - 
en
Romanian
 - 
ro
Bulgarian
 - 
bg